10. 12. 2018

Oddíl

Jsme nejstarší kontinuálně fungující oddíl v Čechách, který funguje nepřetržitě již více než sto let přes tři zákazy skautingu na našem území. Přes takovoutu historii se však snažíme nabídnout členům stále aktuální program v souladu s myšlenkami Junáka i světového skautského hnutí.