2. 5. 2019

Nepsané a skautské zákony

Lze skauta poznat od neskauta podle toho, jak se chová? Tuto otázku jste si možná kladli a odpověď na ni nelze přesně formulovat.

Jisté však je, skaut, natožpak člen Pražské Dvojky, by se nad tím, jak se chová, měl zamyslet a zamýšlet. Pro pomoc k tomuto zamyšlení, které mnohdy může působit značné obtíže, existují naštěstí zákony skautské a nepsané, kterými se rádi v oddíle snažíme řídit. Nejedná se však  o zákony v témže slova smyslu jako např. přírodní zákony typu E=mc2, ani jako zákony schvalované v parlamentu. Jejich pravý smysl se proto níže pokusíme nastínit.

Skautské zákony

Všech cca 50 milionů skautů po celém světě se nazývají skauti, jelikož mají společné jisté myšlenky. Např. se snaží svými činnostmi zanechat svět alespoň o kousek lepší. Společné myšlenky jsou vyjádřeny skautskými zákony, které zní následovně:

 1. Skaut je pravdomluvný
 2. Skaut je věrný a oddaný
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. Skaut je zdvořilý
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. Skaut je veselé mysli
 9. Skaut je hospodárný
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Tyto zákony však nefungují jako běžné zákony, je možné je porušit a nehrozí za to žádný oficiální trest. Proč by je tedy člověk měl dodržovat? Myslíme si, že takto formulované zákony dávají smysl a správný, čestný člověk, by se podle nich měl chovat z toho prostého důvodu, že to zlepší svět okolo něj. Když se například budeme snažit říkat pravdu častěji, ostatní nám budou více věřit, což nám umožňuje se na ně spolehnout v těžkých životních situacích.

Skautským zákonům může být těžké porozumět a rozhodně nám nedávají neprůstřelný návod k rozhodování se ve světě. Co máme např. dělat, když vyřčením pravdy někomu uškodíme – měli bychom se zachovat podle 1. nebo 2. skautského zákona? Tohle už je věc, kterou by si každý měl vyřešit sám a vedoucí se o tom rádi pobaví. Dobrá heuristika v tomto případě může znít např.: je dobré svým dlouhodobým chování neporušovat závažně ani jeden skautský zákon.

Nepsané zákony

Nepsané zákony zavedl před lety do našeho oddílu Jestřáb (mají už za sebou pár let, proto se v jejich přesném znění vyskytují běžně nepoužívaná slova). Jedná se tedy o fenomén specifický našemu oddílu, odráží se na něm tak trochu duch oddílových tradic.

Nepsané zákony měly vystihovat nějaké konkrétní situační neřesti, které se v oddíle čas od času přihodily. Lehce zapamatovatelným zákonem tak vedoucí mohli členům připomenout, že se zrovna nechovají správně. I proto znění jednotlivých zákonů může občas být těžko rozpoznatelné.

Jelikož se jedná o nepsané zákony, měl by s nimi každý člen oddílu být obeznámen a ve vhodných situacích je rozpoznat. Zde je výčet několika zákonů:

 • Odpoj se, zapoj se!
  • Při skautských programech by pozornost měla být věnována jim a ne např. mobilním telefonům.
 • Torny do řady.
 • Jen jednu limonádu.
  • Při nákupu sladkostí v obchodě nekoupit příliš mnoho jídla a pak se nepřejíst.
 • Nemluv za jízdy s mužem u kormidla.
  • Muž u kormidla = ten, jež právě má slovo.
 • Polní pych.
 • Zezadu se nehází.
  • Stručně řečeno, hrajme hry fér.
 • V oddíle se nesází.

Často kladené otázky

 

 • Mám si skautské nebo nepsané zákony pamatovat nazpaměť?
  • Spíše než si zákony pamatovat, je lepší na ně pamatovat. Tedy, schopnost kdykoliv na počkání všech deset zákonů vyjmenovat podle našeho názoru nekoreluje s mírou jejich dodržování, které často může být intuitivní. Samozřejmě je důležité se zákony být obeznámen, nicméně jejich memorování není podle našeho názoru tolik důležité.
 • Myslím si, že některému zákonu nerozumím, co mám dělat?
  • Tohle je skvělá zpráva! Skautské zákony totiž několika větami popisují, jak by se skaut měl chovat v životních situacích, dá se očekávat, že nevystihují situaci jednoznačně. Je ale více než dobře o situaci přemýšlet – chování člověka by totiž neměl řídit zákon, nýbrž jeho zdravá úvaha. Proto se vedení o zákonech rádo pobaví, třeba se něco dozvědí obě strany!