16. 5. 2019

Skautský kroj a šátek

Skautský kroj patří k nejdůležitějším součástem mezinárodní skautské symboliky (byť se země od země drobně odlišuje). Vyznat se ve všech jeho součástech a druzích využití však může být ošidné, na některé věci (např. na krojový řád) navíc kolují ve skautských kruzích odlišné názory. Tato stránka by tak měla všechny nejasnosti uvést na pravou míru.

 

O co se jedná?

Skautský kroj, nebo také krojová košile, je oblečení, které skauti nosí při slavnostních příležitostech, nástupech, nebo pokud chtějí dát najevo svou příslušnost ke skautskému hnutí. Základ skautského kroje je pro všechny stejný (až na barvu – vodní skauti nosí modrý kroj), nicméně nášivky, které zdobí kroj každého skauta, se liší podle toho, co onen skaut prožil. Skautský kroj je tak vyjádřením individulity i příslušnosti k celku. Posuďte sami, jak na vás skautský kroj působí v porovnání s běžným oblečením:

Porovnání skautského kroje a běžného oblečení

Skautský šátek slouží jako doplněk ke kroji nebo k samostatnému nošení. Vyjadřuje též příslušnost ke skautské organizaci a opět existuje více variant šátků vzniklých při různých příležitostech.

Nose kroj či šátek by si skaut měl obzvláště dávat pozor na své skutky, aby jimi před veřejností nepoškodil dobré skautské jméno. Zároveň není radno v kroji pracovat či běhat, neboť se může zašpinit. Kroj je také vhodné žehlit a věšet na ramínko. 

 

Kde kroj a šátek koupit?

Kroj lze sehnat v Junshopu, jeho cena se pohybuje okolo 500 kč. Ježto skaut je hospodárný, může se stát, že náš oddíl bude mít nějaké kroje, které patřili dřívějším členům, kteří z nich vyrostli; pak je můžeme poskytnout, stačí se zeptat.

V Junshopu můžete též nakoupit běžný hnědý šátek. Náš oddílový šátek si obstaráváme sami a každý ho dostane při vhodné příležitosti. V Junshopu lze koupit i turbánek na šátek, zkušenější si ho dokážou uplést sami (vedení s tím rádo poradí).

 

Kroj a nášivky

Na kroji nosí každý skaut nášivky, které vyjadřují jeho příslušnost k zemi, skautské organizaci, oddílu a městu. Dále nášivky a odznaky také vyjadřují počet let, které člověk ve skautingu strávil, nebo akce, na kterých byl. Pravidla toho, co které nášivky a odznaky znamenají, a kde mají být, se jmenují krojový řád. Ten lze najít na internetu, ale těžko se v něm vyzná. Existuje přehledná aplikace, která znázorňuje, kam patří které nášivky, nicméně pro jednoduchochost přikládáme obrázek kroje se základními nášivkami.

Kroj se základními nášivkami

Ke kroji se také hodí nosit vhodné ostatní oblečení, tedy takové, které považujete za reprezentativní. Např. holinky a roztrhané kalhoty reprezentativní určitě nejsou. Někdo nosí ke kroji nosí skautský klobouk nebo baret.

Fešný skautský klobouk

Švihácký skautský baret

 

Dobráček, turbánek a typy šátků

Vzorově uvázaný dobráček

Skautský šátek se tradičně zavazuje dvěma způsoby. Buď lze jednoduše na šátek nasadit turbánek, nebo lze šátek zavázat dobráčkem – uzlem dobrého skutku. Doporučujeme se naučit vázat dobráček, neboť turbánek může člověk lehce ztratit. Lze se jeji naučit například zde nebo od vedoucích. Dobráček znázorňuje dobrý skutek, proto ho někteří skauti nosí jakožto připomínku toho, že by nějaký měli za den vykonat. Jakmile se jim to povede, rozvážou ho a vezmou si místo dobráčku turbánek.

V Česku existují dva základní typy šátků: žlutý s červeným lemem pro vlčata a hnědý pro skauty. Některé oddíly mají své vlastní šátky, speciální šátky také někdy vznikají k příležitostem výročí, nebo na skautských akcí jako Obrok či Jamboree.