20. 6. 2019

Střípky oddílové historie

Byť se to nezdá, i dřívě byla historie tak barevná jako dnes.

Již více než sto dlouhých let funguje náš oddíl Pražská Dvojka. Může si obyčejný člověk tak dlouhé období představit? Pamatuje si samotný pamětník všechny důležité události? A šlo by vůbec sestavit stroj, který by události minulé připomenul? Zdá se téměř nemožné popsat tak dlouhé období existence našeho oddílu, a tak ozvěny dětských smíchů pomalu a tajně utichají, vůně kvetoucích luk a zurčení potůčku se ztrácí někde v dáli a kroniky plné zážitků, které za sebou zanechala Pražská Dvojka pomalu zvětrávají.

Léta působení Pražské Dvojky však nezůstávají bez účinku. Důležitost oddílové historie a její zajímavost si plně uvědomujeme, a proto se ji snažíme co nejlépe zachovávat a připomínat si ji. K tomuto účelu také slouží tato stránka, na které najdete témata, která se historie týkají. Nikdy sice nemůžeme plně reprodukovat uplynulý čas, nicméně pomalu utichající ozvěny nás mohou inspirovat k činu. Využijme tedy historii, abychom se poučili, inspirovali a zaradovali.

Co zde najdete

Vzhůru na cestu!