15. 8. 2018

Členské příspěvky & Registrace

Aktuální informace (2019/20)

Plaťte převodem na účet 2300061568/2010 s uvedením variabilního symbolu (viz sloupeček vpravo). Ohledně výše příspěvku: můžete zaplatit buď základní nebo sponzorský příspěvek (třetí možnost je pro vedoucí):

  • Základní: 800 Kč
  • Sponzorské: 1300 Kč
  • PK, činovníci a roveři: 490 Kč (pokud bez časopisu, tak 450 Kč).

Příspěvky zaplaťte prosím do 17.1. 

Obecné informace

Přihláška

Před tím, než můžete platit členské příspěvky, musíte nejprve podat přihlášku do oddílu, pokud jste to ještě neudělali (podává se jednou, při vstupu do oddílu, vytiskněte si ji, vyplňte a přineste).

Členské příspěvky

Členské příspěvky spolu s dotacemi od MŠMT pokrývají základní potřeby oddílu jako je nájem klubovny, náklady na materiál, kancelářské potřeby atp. Krom členských příspěvků se vybírají peníze na každou konkrétní akci – výpravu.

Členské příspěvky se platí jednou za kalendářní rok, většinou na začátku roku.

Z příspěvků a dotací si ale málokdy můžeme dovolit větší investice, jako například plánované pořízení stanových celt, lan…

Proto jsou zavedeny dva druhy členských příspěvků, základní a sponzorské. Je jen na vás, jakou částku zaplatíte.

  • Základní: 800 Kč
  • Sponzorské: 1300 Kč
  • PK, činovníci a roveři: 490 Kč (pokud bez časopisu, tak 450 Kč)

Platba příspěvků

Plaťte převodem na účet 2300061568/2010s uvedením variabilního symbolu (viz sloupeček vpravo).

Příspěvky se platí vždy okolo přelomu kalendářního roku.