20. 10. 2018

O nás

O Roveringu

Roverem se člověk stává ve věku když je moc starý na skautský oddíl. S tím je ale stále spjat povinnostmi a kvůli přátelům. Roverské kmeny, které většinou vznikají v rámci střediska dávají dohromady rovery (kluci) a rangers (holky). Ti se pak scházejí na chill akce, ale také za účelem plnění roverského hesla „Sloužím“.

Heslo Sloužím

Roverský kmen má potenciál na všemožné aktivity od tradičních skautských aktivit po organizovanou pomoc oddílům. Tuto pomoc popisuje právě heslo „Sloužím“. Jelikož je kmen složen ze zkušených skautů vybraných ze všech oddílů, bylo by hloupé toho nevyužít. Typicky se můžou uskutečnit činnosti, vyžadující mezi oddílovou koordinaci.

O Roverském kmeni Sépie

Náš roverský kmen vznik v roce 2015. Od té doby urazil dlouhou cestu. Bylo pro nás těžké udržet se pohromadě, a tak jsme po dvou letech pod vedením Jindry přijali novou generaci roverů. Pro konzistentní aktivitu zavedl také Jindra systém garantů. Ten zajišťoval, že každý měsíc existoval člověk, zodpovědný za konání akce a její zorganizování. Tímto se aktivita kmene rozproudila a s vyšším počtem členů to byla i větší zábava. Před táborem 2018 převzali iniciativu Kiki s Bosákem a zorganizovali první roverské DH. Také se aktivity kmene přesouvají z tzv. „chill akcí“ na akce s prvkem služby.