9. 9. 2018

Pro nováčky

Zde najdete všechny potřebné informace pro nově příchozí členky.


Kdy a kde se scházíme?

Potápky (mladší holky): úterý 17-19h

Volavky (starší holky): čtvrtek 17-19h

V Klubovně “Škuner” během podzimních a zimních měsíců, v Loděnici  během května a června. 

Co s sebou na schůzku? 

  • zápisník/lodní deník
  • tužku
  • obyčejný šátek
  • pití a svačinu – NE pytel bonbonů

+ do loděnice: převlečení a boty do lodi

Výpravy

Na oddílové akce, ať už víkendové (pátek až neděle), či jednodenní (většinou sobota) jezdíme přibližně každé tři týdny. Mezi speciální, delší akce, patří Podzimky – šestidenní výprava v době podzimních prázdnin a zimní Expedice, kterou pořádáme v době jarních prázdnin Prahy 1 – 5.

Tábor

Na tábor tradičně jezdíme s kluky z Pražské Dvojky. A to prvních cca čtrnáct dní v červenci do podhůří Šumavy.

Administrativa

Pokud přihlašujete své dítě do oddílu, poprosíme o vyplnění následujících dokumentů.

  • Přihláška mladšího člena – jedná se o jednotnou přihlášku do Junáka. Přihláška obsahuje mimo jiné i souhlas se zpracováním osobních údajů či doplňkový dodatek, v rámci kterého vyjadřujete ne/souhlas s pořizováním dokumentačních fotografií na akcích oddílu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Na přihlášce najdete také základní informace o skautském hnutí. Prosíme, abyste si přihlášku před podpisem pořádně pročetli.
  • Evidenční list mladšího člena – tato příloha slouží pro účely oddílu, pravdivě do ní prosím vyplňte údaje o zdravotním stavu Vašeho dítěte, či jakékoli další podstatné informace, které by oddílový vedoucí mohl potřebovat vědět.

Co je středisko a co oddíl?

  • Skautský oddíl (např. Sluníčka) je výchovnou jednotkou, která se stará primárně o program a aktivity jejích členů, dále o potřebnou administrativu a zajišťování činnosti. Nedisponuje vlastní právní subjektivitou.
  • Skautské středisko je organizační jednotkou, která disponuje právní subjektivitou, veškeré naše oddílové právní úkony jsou právními úkony střediska, ke kterému příslušíme a skrz toto středisko příslušíme k organizaci (Junák – český skaut, z. s.) jako celku. Naše středisko je Junák – český skaut, z. s., středisko Dvojka Praha a údaje o něm najdete zde na webu v sekci „O středisku“.