10. 12. 2018

O nás

Jsme koedukovaný, tedy smíšený, oddíl skautů a skautek, vlčat a světlušek. Zakládáme si na pohodovém – rodinném vztahu s dětmi, ale i mezi vedoucími. Jelikož oddíl má relativně mladé vedení, tak rádi zkoušíme nové věci a sbíráme zkušenosti. 

A jak probíhá náš skautský rok? Schůzky máme každý týden v pondělí a výpravu jednou měsíčně. Párkrát do roka děláme výpravy a v červnu vodu s rodiči a sourozenci. Vánoce slavíme na vánoční výpravě v Bedřichově. O letních prázdninách tradičně jedeme na čtrnáctidenní tábor do krásného prostředí Broumovska. 

Děti se snažíme naučit hlavně samostatnosti, cílevědomosti a zodpovědnosti. Učíme je vystupovat z komfortní zóny a řešit každodenní situace. Vedeme je k zájemné toleraci a učíme je hledat kompromisy.